Pamācība VIII – Importēšana iekš Unity3D

Pamācība VIII – Importēšana iekš Unity3D

Pirmā kodēšanas sērijas apmācība sniedz ieskatu, kā pareizi eksportēt mūsu modeļus no ARCHICAD un importēt tos uz Unity3D. Šī procesa galvenā iezīme ir iegūt rezultātu, kas pirms tam saglabā visas mūsu CAD programmatūras materiālus un resursus. Video otrajā daļā tiek...
Pamācība IX – Izvēlnes izveide

Pamācība IX – Izvēlnes izveide

Apmācība parāda, kā izveidot izvēlnes grafisko daļu kā lietotāja interfeisa elementu. Instrukcijās ir aprakstīti nepieciešamie ģeometriskie un kameras iestatījumi teksta priekšmetu fona un interaktīvo pogu izvietošanai. Teksta iestatījumi, krāsa un navigācijas...
Pamācība X – Pamata navigācija

Pamācība X – Pamata navigācija

Šajā nodaļā jūs varat atrast metodi, kā iestatīt dažādus skatus dažādu modeļu detaļu attēlošanai, to, kā piestiprināt kameru šiem punktiem un padarīt to kā nepārtrauktu cilpu starp šīm vietām. Iepriekšējā nodaļā izveidotā izvēlne (Pamācība IX – Izveidojot...
Pamācība XI – Rotācija

Pamācība XI – Rotācija

Neatkarīgi no bijušās apmācības tēmas (Pamācība X – Pamata navigācija), šī kodešanas pamācības sērijas daļa ievieš risinājumu rotācijām ap centrālu punktu vienā vietā. Rotācijas metode nodrošina 90 grādu pagriezienus divos virzienos, savienojot šīs darbības ar...
Pamācība XII – Kompleksā navigācija

Pamācība XII – Kompleksā navigācija

Šī apmācība pamatojas uz metodēm, kas norādītas bijušajās divās kodēšanas mācību sērijas sērijās (Pamācība X – Pamata navigācija un Pamācība XI – Rotācija), apvienojot divus dažādus navigācijas veidus: kustības starp fiksētiem skatu punktiem un apgriezieniem ap vienu...
Pamācība XIII – Laika maiņa

Pamācība XIII – Laika maiņa

Plānotā interaktīvā satura galvenā iezīme ir maiņa starp dažādiem laika periodiem. Šajā apmācībā parādīts iespējamais risinājums, lai pārslēgtos starp diviem laika periodiem (gadiem), pamatojoties uz ARCHICAD izveidoto slāņu struktūru, kas ietilpst modelēšanas...